Света гора
Атон в българската култура и словесност

(снимки от експедицията през 2007 г.)

(снимки от експедицията през 2006 г.)

 

Вижте още снимки в албуми Атон и Зограф!

 

 

 
 
СЛОВОТО  © Всички права запазени!