Света гора
Атон в българската култура и словесност

Българо-гръцки поклоннически речник

(откъс)

А

Aнгел – aнгелос

Ангел Хранител – о Ангелос Филакас

Архангел – архaнгелос

Акатист – акaтистос имнос

 

Б

Библия – и Вивлос, и Агиа Графи

благодаря Ви – сас ефхаристо

благодаря ти – се ефхаристо

благодаря за гостоприемството – ефхаристо я ти филоксениа сас

благословете – евлогите

брат (роден и по вяра) – аделфос

баща – патерас

бързо – григора

 

В

велика схима – мегaло схима

великосхимник – мегалосхимос

вечерня – есперинос

взимам – перно

вилица – пируни

вино – инос (най-вече църковно)

вода – неро

винаги – пaнда, пaндоте

всенощно бдение – агрипниа

в ляво – аристерa

в дясно – дексиa

 

Г

година – хронос, етос

грозде (чепка, зърно) – стафили, цаби стафилиу

господа – кирии

господине – кирие

господин – кириос

гост – филоксенуменос

 

Д

ден – мера

дърво – дендро

дякон – диaконос

добро утро – калимера

по середата на деня – кало месимери

добър вечер –калиспера

 

Е

евангелист – евангелистис

евхаристия – тиа евхаристиа

елей – лaди, елео

 

З

Звън – кодонокрусиа

звънар – кодонорустис

здравейте – херете

зима – химонас

змия – фиди

зной (жега) – кaфсонас

 

И

икона – икона

изповед – ексомологиси

извинете – сигноми

извор (целебен) – (иаматики) пиги

извинете – паракало

искам да се изповядам – тело на ексомологито

 

К

канон – канонас

клирос – хорос, псалтири

книга – вивлио

кога? – поте

камбана – камбaна, кодонас

край – телос

кръст – ставрос

кръстен знак – то симио ту ставру

кръстник – о нонос, о анaдохос

Св. Кръщение – вaфтиси

кръстен – вафтисменос

купел – колимвитра

 

Л

лоза – амбели

лимон – лемони

литургия – тиа литургиа

лъжица – кутaли

лъжичка – куталaки

лято – калокери

лека нощ! – Калинихта

 

М

много благодаря – ефхаристо поли

маслини – елиес

месец – минас

много – поли

миро – миро

молебен за здраве – ипер игиас

молебен за упокоение – ипер анапaфсеос

моля – ористе

монах – монахос, калогерос

свети мощи – агиа липсана

 

Н

небе – уранос

неделя – евдомaда

нож – махери

нощ – нихта

 

О

отец (свещеник) – патир

Отче! – Патерa!

 

П

път – дромос

пътека – монопaти

поклонник – проскинитис

панихида – мнимосино

приятел – о филос

пия – пино

подрасник – андери

полунощ – месaнихта

полуостров – херсонисос

послушник – докимос

пост – нистиа

постя – нистево

постен ден – мера нистиас

преподобен – осиос

пророк – профитис

пророчица – профитиса

Псалтир – Псалтирион

 

Р

рай – парaдисос

ръка – хери

расо – рaсо

ручей – риaки

 

С

Света Троица – Агиа Триaда

Свети Дух – Агио Пневма

светия – aгиос

смокиня – сико

свещеник – иереас

сетра (родна и по вяра) – аделфи

слънце – илиос

 

Т

Тайнство – Мистири


 

Статията е част от специалното издание "Светогорски лист", май-юни 2008 г.

 

Горе

 
 
СЛОВОТО  © Всички права запазени!